Privacyverklaring

INLEIDING

Inner Stillness verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Bij eventuele vragen, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via info@inner-stillness.nl

WIE ZIJN WIJ?

Inner Stillness is een bewustzijnscentrum voor o.a. meditatielessen, bewustwordingscursussen, – workshops en -evenementen, ook verzorgen wij individuele sessies in de vorm van energetische therapie en coaching.
Inner Stillness is gevestigd aan de Buurserstraat 216, 7544 RG te Enschede en is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. Deze privacyverklaring betreft al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in geval van het versturen van facturen). In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we zorgvuldig om gaan met jouw persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT INNER STILLNESS?

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (gratis) diensten (lessen, cursussen, workshops, evenementen) en producten (online trainingen, webinars en programma’s) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een voorbeeld van deze laatste is het aanleveren van een ervaringsformulier na het volgen van een proefles meditatie.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product en/of dienst die je afneemt of gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadresgegevens
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Foto’s
 • Contactgeschiedenis

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website, in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE INNER STILLNESS VERWERKT

Onze website, (gratis) diensten en producten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Dit om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je vermoed dat wij zonder toestemming de persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, dan kun je contact met ons opnemen via info@inner-stillness.nl. We zullen in deze gevallen de informatie verwijderen.

We verwerken daarnaast foto’s. Dit zijn foto’s die door ons zelf worden gemaakt, bijvoorbeeld een groep cursisten die zijn geslaagd voor een cursus. Deze foto’s gebruiken we om onze content meer sfeer te geven. Daarnaast kunnen we deze foto’s gebruiken in onze advertenties, uiteraard met jouw toestemming.

Met welk doel verwerkt Inner Stillness persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

 • Ledenadministratie en dienstverlening

In onze ledenadministratie houden we alle prospects en klanten van Inner Stillness bij, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze (gratis) diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om:

 • Onze (gratis) diensten en producten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

Wil je contact met ons opnemen? Wij zijn via verschillende kanalen te bereiken zoals: telefoon, post, e-mail, Facebook, Instagram. Om dit mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven en mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over onze (gratis) diensten en producten. Ook kun je je via ons inschrijven voor de nieuwsbrief van onze samenwerkingspartners. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kan je je onderaan iedere mail uitschrijven.

 • Werving (marketing)

Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden van onze (gratis) diensten, zoals verschillende meditatielessen, en producten.

 • Verbetering dienstverlening Inner Stillness

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld: Conversieratio’s en open rates om te zien hoe relevant onze e-mails (nieuwsbrieven).

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Inner Stillness neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@inner-stillness.nl of 053-5749116.

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Dit kan via info@inner-stillness.nl.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

HOE LANG BEWAART INNER STILLNESS JE PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@inner-stillness.nl.

GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKINGEN

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (cursus, individuele sessie, evenement) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Inner Stillness: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken neem dan contact met ons op.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR INNER STILLNESS MET DERDEN

We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

LEVERANCIERS

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Partners met wie wij in contact zijn over het afsluiten van een verwerkersovereenkomst zijn:
Mailchimp.

HOE INNER STILLNESS PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGT

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@inner-stillness.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Alle medewerkers van Inner Stillness die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.

LINKS

Op de website van Inner Stillness zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Inner Stillness is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.